วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ทำนายโดยใช้ไพ่ 10 ใบการทำนายโดยใช้ไพ่ 10 ใบ (เซลติกครอส)
การดู 10 ใบ จะให้ผลที่ละเอียดกว่าแน่นอนครับ แต่อาจมีการตอบช้าหน่อยครับ เนื่องจากการดูไพ่ 10 ใบนั้น ต้องใช้ความคิดมาก ใช้เวลามาก จึงไม่ค่อยมีเวลาดูให้ครับ :-p
.
ตำแหน่งที่ 1 = เจ้าชะตา สถานการณ์ปัจจุบัน
---- ช่วงอายุ 25-26 ปี ----
.
ตำแหน่งที่ 2 = สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น หรือรุ้สึกอยู่
---- ช่วงอายุ 25-26 ปี ----
.
ตำแหน่งที่ 3 = สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บุคคลแวดล้อม (ไพ่บุคคล พ่อ , เจ้านาย)
---- ช่วงอายุ 28-29 ปี ---- เดือน กุมพาพันธ์ ----
.
ตำแหน่งที่ 4 = อดีตที่ผ่านมา เหตุการณ์ เรื่องราว หรือบุคคลที่สนับสนุน
---- ช่วงอายุ 20-23 ปี ----
.
ตำแหน่งที่ 5 = บุคคลหรือเหตุการณ์ที่จะส่งผลถึงปัจจุบัน (ไพ่บุคคล ลูก , บริวาร)
---- ช่วงอายุ 24 ปี ----
.
ตำแหน่งที่ 6 = อนาคตอันใกล้จะเปลี่ยนแปลงไปทางใด (ไพ่บุคคล แม่ ,ญาติผู้ใหญ่)
---- ช่วงอายุ 27 ปี ---- เดือน มกราคม ----
.
ตำแหน่งที่ 7 = ปัญหา ข้อควรระวัง วิธีแก้ไข
---- ช่วงอายุ 30-33 ปี ---- เดือน มีนาคม , มิถุนายน ----
.
ตำแหน่งที่ 8 = สิ่งแวดล้อมสถาพแวดล้อม ที่ทำงาน ที่บ้าน บุคคลใกล้ชิด
---- ช่วงอายุ 34-36 ปี ---- เดือน เมษายน , กรกฎาคม , สิงหาคม ----
.
ตำแหน่งที่ 9 = สิ่งที่คิด ที่กังวล คิดอย่างไรอยู่
---- ช่วงอายุ 37-39 ปี ---- เดือน พฤษภาคม , กันยายน , ตุลาคม ----
.
ตำแหน่งที่ 10 = บทสรุป คำแนะนำจากไพ่
---- ช่วงอายุ 40 ปี ---- เดือน มิถุนายน , พฤศจิกายน , ธันวาคม ----
.
หากต้องการดูเหตุการณ์ตามช่วงอายุ ระหว่าง 41-43 ปี ก็กลับมายังตำแหน่งที่ 7 อีกครั้ง แล้วไล่ไปตามลำดับ คือ ตำแหน่งที่ 8 เป็นช่วงอายุ 44-46 ปี ตำแหน่งที่ 9 เป็นช่วงอายุ 47-49 ปี และตำแหน่งที่ 10 เป็นช่วงอายุ 50 ปี จากนั้นก็กลับมายังตำแหน่งที่ 7 เป็นช่วงอายุ 51-53 ปี วนกันอยู่อย่างนี้ในตำแหน่งที่ 7-10 ซึ่งเป็นการดูคร่าว ๆ พอให้เห็นภาพรวมของดวงในแต่ละช่วงอายุครับ
.
สำหรับการดูพื้นดวงนั้น นอกจากการดูตามตำแหน่งไพ่แล้ว นักพยากรณ์หลายท่านอาจใช้การดูภาพรวมของไพ่ โดยไม่เน้นความหมายของแต่ละตำแหน่งมากนัก จากนั้นจึงสรุปเป็นพื้นดวงกว้าง ๆ เน้นพิจารณาความหมายของไพ่แต่ละใบเป็นหลัก แล้วนำมาวิเคราะห์พื้นฐานดวงของผู้มาดู ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความชำนาญในการอ่านไพ่ รวมทั้งสัญชาติญาณและประสาทสัมผัสของนักพยากรณ์.
.
หากต้องการดูไพ่ 10 ใบ ขอให้ถามเรื่อง พื้นฐานดวงชะตา เป็นหลักก็แล้วกันครับ ส่วนจะถามเรื่องอื่น ๆ ก็ใช้ 4 ใบแทนครับ

ไม่มีความคิดเห็น: