วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ทำนายโดยใช้ไพ่ 3 ใบเพื่อการถามถึงสภาพโดยรวมตั้งแต่อดีตจนถึงอนาคต
ใบที่ 1 อดีตที่ผ่านมา
ใบที่ 2 สภาวะปัจจุบัน
ใบที่ 3 อนาคตเป็นเช่นไร
หลักการตั้งคำถามคือ
ตั้งคำถามเป็นเรื่อง ๆ ไป เช่น สภาพความรัก สภาพการเงิน สภาวะของสุขภาพ
ควรกำหนดจิตให้มีสมาธิ ขอให้ไพ่บอกสภาวะโดยรวมตั้งแต่อดีตจน ปัจจุบัน และอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น: